Pelastakaa perheet ry:n

toimintakertomus 2015

1.Yleistä

Vuosi 2015 oli Pelastaka perheet ry:n toinen toimintavuosi. Pelastakaa perheet ry:n tehtävänä on yhdistää perheitä toimimaan perheiden aseman ja tuen parantamiseksi lastensuojelussa. Sen tehtävänä on toimia perheiden hyväksi harjoittamalla tiedotustoimintaa ja harjoittamalla lastensuojelupalvelujen piirissä olevien perheiden vertaistukiryhmätoimintaa.

Yhdistyksen mielenkiinnon kohteena ja haasteena on ollut löytää varsinaiset epäkohdat lastensuojelussa. Olemme pohtineet mikä on pielessä kun huostaanotot ja lastensuojeluasiakkuudet vain lisääntyvät koko ajan. Olemme myös yhteistyössä Lokakuun liikkeen kanssa esittäneet ratkaisuja näihin ongelmakohtiin. Vaikka yksimielisesti olemme pitäneet ratkaisuja hyvinä, ne eivät ole saavuttaneet riittävää huomiota, jotta niitä voitaisiin käyttää lastensuojelun käytännön työssä.

  1. Jäsenhankinta ja jäsenyydet

Vuoden 2015 aikana yhdistys keskittyi yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen. Jäseniä yhdistyksellä oli 11.

Pepe ry oli vuonna 2015 MTKL:n jäsenjärjestö.

  1. Yhdistyksen varsinainen toiminta

3.1. Yhdistyksen järjestämät yleisötilaisuudet

Järjestimme kaksi yleisötilaisuutta.

Kevätkaudella ennen eduskuntavaaleja järjestimme vaalipaneelin perhepolitiikasta. Paneelissa oli edustettuna 10 puoluetta. Paneeli onnistui hyvin, koska kaikki puolueet pitivät tarpeellisena perhepolitiikan muuttamista enemmän perheitä tukevaksi.

Syyskaudella jaoimme toisen kerran Perheiden Puolustaja palkinnon (aikaisemmin Peppi ja Kippari Kalle -palkinto, epävirallinen, jaettu kaksi kertaa). Samalla pidimme yhdistyksen jäsenille juhlat. Palkinnon sai kirjailija/toimittaja/Perheiden Suojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Maria Syvälä. Tilaisuutta mainostettiin facebookissa

50 €:olla.

3.2. Retket ja matkat

Osallistuttiin Turun vappumarssiin, jossa yhdistyksen panderolli oli näyttävästi esillä.

Osallistuttiin Mielenterveys messuille.

Hallituksesta kaksi osallistui Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien kohtaaminen ja ehkäiseminen lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa -seminaariin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hallituksen jäsen on ollut Lääkäriliiton seminaarissa, Lapsen etu huostaanotoissa

Hallituksesta kaksi osallistui Päätösseminaariin LaskeTut 2013-2015, Suojele lasta – järjestelmä lapsen puolella? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

3.3. Vertaistuki ja vertaistukiryhmät

Kevätkaudella pidimme vertaisryhmää yhteistyössä Elämäntaidon ja Vanhemmuuden tuki ry ja Turun Elokolo kanssa. Ryhmä kokoontui Elokolossa. Ryhmän pitäminen lopetettiin pienen osallistuja määrän (1-2 hlö) takia.

Hallituksen jäsen on toiminut tukihenkilönä asiakaskokouksessa Vantaan lastensuojelussa

Ylläpidettiin FB-ryhmää ja kotisivuja. (facebook/Pelastakaa Perheet ,

www.pelastakaaperheet.wordpress.com).

Hallitus oli muutenkin aktiivinen somessa.

Yhdistyksellä oli useita vertaispuheluja puhelimella.

3.4. Kultturitoiminta

3.5. Yhteistyö

Vertaisryhmä yhteistyössä Elämäntaidon ja Vanhemmuuden tuki ry ja Elokolo

  1. Tiedotus

Yhdistys teki uuden esitteen, jota jaettiin 30 kpl.

Yhdistys teki julkilausuman, jota jaettiin useaan paikkaan.

Yhdistys teki valituksen rikoksista, jotka ovat hyvin yleisiä lastensuojelun sijoituspaikoissa. Valitus lähetettiin mm. eduskunnan oikeusasiamiehelle, pääkaupunki seudun AVIiin ja VarsinaisSuomen AVIiin. Vastauksia odotamme edelleen.

  1. Hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Niilo Suojama, puheenjohtaja sekä Pirjo Heikkilä

varapuheenjohtaja, Jorma Heikkinen, Solveig Holmström hallituksen jäsen. Hallitus

kokoontui 5 kertaa.

Yhdistyksen perustamiskokous järjestettiin 15.1. 2014 Turussa. Syysvuosikokous

järjestettiin 20.11,2014 Turussa.

Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Jorma Heikkinen.

Tilintarkastajana toimi Terttu Heikkilä.

6. Talous

Yhdistyksellä oli kuluja 1323,22€.

Ydistyksellä oli vuoden päättyessä 759,88€.

Pelastakaa perheet ry:n

toimintakertomus 2014

1.Yleistä

Vuosi 2014 oli Pelastaka perheet ry:n ensimmäinen toimintavuosi. Pelastakaa perheet ry:n tehtävänä on yhdistää perheitä toimimaan perheiden aseman ja tuen parantamiseksi yhteiskunnan toimintojen erialueilla. Sen tehtävänä on toimia perheiden hyväksi harjoittamalla tiedotustoimintaa ja perheiden vertaistukiryhmätoimintaa.

  1. Jäsenhankinta ja jäsenyydet

Vuoden 2014 aikana yhdistys keskittyi yhdistyksen toiminnan aloittamiseen ja yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen. Jäseniä yhdistyksellä oli 7.

Pepe ry liittyi keväällä 2014 MTKL:n jäsenjärjestöksi.

  1. Yhdistyksen varsinainen toiminta

3.1. Yhdistyksen järjestämät yleisötilaisuudet

Järjestimme kaksi lastensuojelu-iltaa yhteistyössä Lokakuun

Liikkeen kanssa. Illat olivat paneelikeskusteluja ja yleisöä kummassakin n. 60 henkilöä. Panelisteina oli kirjailijoita, kokemusasiantuntijoita ja sekä muita asiantuntijoita. Ensimmäinen ilta oli Turun kaupunginkirjastossa ja toinen Porin kaupunginkirjastossa.

Järjestimme juhlat kansainvälisenä lastenoikeuksien päivänä. Juhlissa jaettiin

Perheiden Puolustaja -palkinto. Palkinnon sai varatuomari Leeni Ikonen.

3.2. Retket ja matkat

Osallistuttiin Jyväskylän kirjastossa lastensuojelu-iltaan.

Osallistuttiin mielenosoitukseen Helsingissä, jossa yksi hallituksen jäsen piti myös puheen.

Osallistuttiin vappumarssiin Turussa.

Osallistuttiin Suomi-areenan lastensuojelua koskevaan tilaisuuteen. Tilaisuus oli Porissa.

3.4. Vertaistuki ja vertaistukiryhmät

Hallituksen jäsen osallistui Voikukkia projektiin.

Ylläpidettiin FB-ryhmää ja kotisivuja. (facebook/Pelastakaa Perheet ,

www.pelastakaaperheet.wordpress.com). Hallitus oli muutenkin aktiivinen

somessa.

Yhdistyksellä oli n.45 kertaa vertaispuheluja puhelimella.

3.5. Kultturitoiminta

Kävimme Heurekassa Helsingissä.

Yhdistyksen jäsenillä oli teatteri-ilta.

Ostimme 4 kirjaa.

3.6. Yhteistyö

Pidimme yhdistyksen ja MTKL:n välisen palaverin Helsingissä.

Aloitimme yhteistyön Lokakuun Liikkeen kanssa.

  1. Tiedotus

Yhdistys julkaisi yhden jäsentiedotteen.

Lehdissä oli 2 artikkelia PePe:n toiminnasta. ( Revanssi ja Turkulainen)

Teimme esitteen, käyntikortin ja banderollin.

  1. Hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Niko Suojama, puheenjohtaja sekä Pirjo Heikkilä

varapuheenjohtaja, Jorma Heikkinen, Solveig Holmström hallituksen varajäsen. Hallitus

kokoontui kuusi kertaa.

Yhdistyksen perustamiskokous järjestettiin 15.1. 2014 Turussa. Syysvuosikokous

järjestettiin 4.12,2014 Turussa.

Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Jorma Heikkinen. Tilintarkastajana toimi Sari Riippi.

6. Talous

Yhdistyksellä oli kuluja 651,40€.

Ydistyksellä oli vuoden päättyessä 371,10€.

Advertisement